קשרי
משקיעים

נכון ל: 21-05-2024 14:36

מחיר מניה

13,660.00

שינוי

2.63%

מחזור מסחר ע.נ

41,033.00

שווי שוק באלפי ש"ח

1,270.79

"מבטח שמיר תרכז את עיקר פעילותה על בסיס ניצול ניסיונה העשיר והמוצלח במשך של כ-30 שנות השקעה בתחומי האנרגיה, הנדל"ן המניב והמימון."

תוך מתן דגש על יציבות ותזרים חזק ויציב, שיאפשר את המשך חלוקת הדיבידנדים וזאת לצד השקעה והובלת חברות טכנולוגיות.

דוח כספי
אחרון

שיחת וועידה
אחרונה

זימון לאסיפה
אחרונה

מבטח שמיר הינה חברת אחזקות והשקעות ישראלית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בראש החברה עומד איש העסקים מאיר שמיר שרכש את השליטה בחברה בשנת 1992 ומאז מכהן כמנכ”ל החברה. עם השנים שינתה החברה את פרופיל ההשקעה שלה ועברה מהישענות על ניסיון מוצלח של קניית חברות, הבראתן ומכירתן, חברות כמו ליפמן או קונצרן המזון תנובה, להשקעות בארבעה תחומי פעילות עיקריים: השקעות בתחום הנדל”ן, האנרגיה, השקעות מימון וכן השקעות בחברות טכנולוגיה.

הון עצמי*

1.4

מיליארד ₪

דיבידנד מצטבר **

500

מיליון ₪

מועד הקמת החברה

1992

חברות פרוטפוליו

40+

* 86% ממאזן סולו חברה

** בשנים 2011-2023

מהתקשורת

הרשמה לרשימת דיוור

*חלק מהקבצים באתר שייכים לגופים שלישיים וייתכן ואינם נגישים כיאות