קשרי
משקיעים

מחיר מניה

נכון ל:

בשעה:

שינוי

מחזור מסחר ע.נ

שווי שוק באלפי ש"ח

"מבטח שמיר תרכז את עיקר פעילותה על בסיס ניצול ניסיונה העשיר והמוצלח במשך של כ-30 שנות השקעה בתחומי האנרגיה, הנדל"ן המניב והמימון."

תוך מתן דגש על יציבות ותזרים חזק ויציב, שיאפשר את המשך חלוקת הדיבידנדים וזאת לצד השקעה והובלת חברות טכנולוגיות.

דוח כספי
אחרון

דיווח מידי
אחרון

זימון לאסיפה
אחרונה

מבטח שמיר הינה חברת אחזקות והשקעות ישראלית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בראש החברה עומד איש העסקים מאיר שמיר שרכש את השליטה בחברה בשנת 1992 ומאז מכהן כמנכ”ל החברה. עם השנים שינתה החברה את פרופיל ההשקעה שלה ועברה מהישענות על ניסיון מוצלח של קניית חברות, הבראתן ומכירתן, חברות כמו ליפמן או קונצרן המזון תנובה, להשקעות בארבעה תחומי פעילות עיקריים: השקעות בתחום הנדל”ן, האנרגיה, השקעות מימון וכן השקעות בחברות טכנולוגיה.

הון עצמי

1.17

מיליארד ₪

דיבידנד מצטבר *

500

מיליון ₪

מועד הקמת החברה

1992

חברות פרוטפוליו

38

* בשנים 2011-2022

מהתקשורת

03/05/2022

המשנה למנכ”ל גיא שמיר: “מבטח שמיר מאמינה בשוק הנדל”ן הקנדי ורואה בו הזדמנות להרחבת פעילות החברה בנדל”ן בארץ ובחו”ל כחלק מהאסטרטגיה להרחבת הפעילות בתחום”

05/04/2022

Stream Element – PAGE 25

27/12/2021

אחרי דיון ארוך שבו בחנו חברי הוועדה לתשתיות לאומיות תוכניות להקמת ארבע תחנות כוח חדשות, הוחלט להמליץ לממשלה לקדם את תחנות קסם ו-OPC2 שבשליטת עידן עופר

הרשמה לרשימת דיוור

this site made by