מימון

את עיקר פעילותה בתחום המימון מבצעת החברה באמצעות השקעה בחברת מניף שירותים פיננסים בע"מ, חברה המעמידה מימון ליזמים בענף הבנייה, כאשר עיקר המימון הוא השלמת הון, קרי מימון ההון העצמי הנדרש מיזמים במסגרת ליווי בנקאי סגור לפרויקטים, שבמרבית המקרים נע בין 50%-60% מההון העצמי הנדרש בפרויקט.

בדצמבר 2020 הונפקה מניף לראשונה בבורסה לני”ע בתל אביב וגייסה 200 מיליון ש”ח. שיעור ההחזקה של מבטח שמיר בה כ-49%.

בבעלות מניף תיק אשראי של כ- 613 מיליון ש״ח (נכון לסוף מרץ 2021) והינה אחת מחברות האשראי החוץ בנקאי בעלות השווי הגבוה ביותר בישראל.

פעילות מימון נוספת של החברה היא קרן Davidson Technology Growth Dept, שיצאה לדרכה בשנת 2015 המתמחה במתן הלוואות לחברות הייטק בצמיחה. פעילות הקרן מתמקדת בעיר ברלין.  שיעור ההחזקה של מבטח שמיר בה כ- 42.4%.

ב-2021, השקיעה מבטח שמיר בחברת Finergy Capital, העוסקת במתן מימון במבנה ייחודי לפעילות בתחום הגז והנפט בארה״ב. שיעור ההחזקה של מבטח שמיר בה כ-70%.