מהתקשורת

03/05/2022

המשנה למנכ”ל גיא שמיר: “מבטח שמיר מאמינה בשוק הנדל”ן הקנדי ורואה בו הזדמנות להרחבת פעילות החברה בנדל”ן בארץ ובחו”ל כחלק מהאסטרטגיה להרחבת הפעילות בתחום”

05/04/2022

Stream Element – PAGE 25

27/12/2021

אחרי דיון ארוך שבו בחנו חברי הוועדה לתשתיות לאומיות תוכניות להקמת ארבע תחנות כוח חדשות, הוחלט להמליץ לממשלה לקדם את תחנות קסם ו-OPC2 שבשליטת עידן עופר

this site made by